Slawek

Juwenalia PWSZ

W ramach juwenaliów PWSZ na boisku MOSIR w Ciechanowie rozegrany został mecz studentów z reprezentacją VIP-ów. Następnie ulicą Warszawską ruszyła na zamkowe błonia barwna parada studentów i pracowników PWSZ oraz aktorów Teatru Woskresinnia, którzy przybyli na tegoroczne Dionizje. Po symbolicznym przekazaniu studentom kluczy do bram miasta rozpoczął się wieczorny koncert.

Dzień Dziecka w świecie jaskiniowców

XIX Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Dionizje”